Zapatero_20101023V0.wmv

23.10.2010
Zapatero_20101023V0.wmv