Confirman la condena a Berlusconi

Confirman la condena a Berlusconi

2berlusconi.mp4