Duelo táctico entre 'Mou' y Simeone

mou_simeone.mp4